YDELSER

Projektledelse er den hovedsagelige ydelse hos Bro2, men kan igennem professionel netværk supportere indenfor maskinkonstruktion, arbejdstegninger, analyse og beregning.

Bro2 er em freelance ingeniør samarbejdspartner, der forsøger at holde omkostninger nede og med en løbende økonomisk gennemskuelighed i opgaven elle projektet. Dette gøres ved en grundig analyse og afgrænsningen fra opgaven fra start, for at kunne komme med en så nøjagtigt og tilfredsstillende tilbud.

Jeg arbejder med projektledelse og som projektleder i virksomheder eller organisationer på en freelance-basis. Jeg bliver typisk bliver hyret til at styre et projekt fra start til slut og sikre, at det bliver afsluttet til tiden, inden for budgettet og med de ønskede resultater.

Som freelance projektleder er mine opgaver typisk at omfatte:

  1. Planlægning og styring af projektet fra start til slut
  2. Definering af projektets mål og succeskriterier
  3. Oprettelse af projektplaner og tidsplaner
  4. Identifikation af ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre projektet
  5. Overvågning af fremskridt og sikring af, at projektet overholder tidsplanen og budgettet
  6. Kommunikation med teammedlemmer og interessenter for at sikre, at alle er informeret om projektets status og eventuelle problemer, der opstår undervejs
  7. Identifikation af potentielle risici og implementering af risikostyringsstrategier for at minimere deres indvirkning på projektet
  8. Afslutning af projektet og evaluering af projektets succes og læring.